Zmieniaj¿cy si¿ wp¿yw przegl¿dów zalece¿ analityków w czasie

Zmieniaj¿cy si¿ wp¿yw przegl¿dów zalece¿ analityków w czasie

Analiza niemieckiej gieldy papierów wartosciowych

Buch (Taschenbuch, Polnisch)

13% sparen

€23,99 UVP €27,70

inkl. gesetzl. MwSt.
  • Kostenlose Lieferung ab 30 € Einkaufswert
  • Versandkostenfrei für Bonuscard-Kunden

Beschreibung

Hipoteza "Efektywne Rynki" zak¿ada, ¿e wszystkie informacje publiczne s¿ zawarte w cenie akcji. Jednak ekonomi¿ci zastanawiaj¿ si¿, w jakim stopniu jest to mo¿liwe, a dyskusje te nap¿dzane s¿ m.in. przez istnienie zalece¿ analityków. Je¿li wszystkie informacje s¿ ju¿ zawarte w cenie akcji, to jak¿ warto¿¿ mog¿ dodä analitycy? Wszechstronne badania rynku niemieckiego dowodz¿, ¿e rzeczywi¿cie namacalny efekt jest mierzony po wypowiedzeniu przez analityków ich rekomendacji; efekt ten jest szczególnie silny, gdy analityk zmienia swoj¿ rekomendacj¿ na poprzedni¿. Ponadto, ksi¿¿ka ta jest pierwsz¿ ksi¿¿k¿, która bada, jak zalecenia analityków zmieni¿y si¿ w czasie, czy analitycy maj¿ lepsz¿ si¿¿ prognostyczn¿ podczas hossy czy nied¿wiedzia, a co najwäniejsze, jak inwestor mo¿e skorzystä z tej wiedzy? Opracowano zaawansowan¿ strategi¿ kalendarzowo-czasow¿, w której inwestor mo¿e osi¿gä znaczne anormalne zyski, stosuj¿c strategi¿ dynamiki w krótkim okresie, a jednocze¿nie stosuj¿c strategi¿ odwrotn¿ w d¿ugim okresie.

Nadine Weber, MSc: Estudió Negocios Internacionales y Finanzas en la Universidad de Maastricht, Holanda. Analista del Grupo del Banco Real de Escocia, Amsterdam

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.09.2021

Verlag

Wydawnictwo Nasza Wiedza

Seitenzahl

60

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.09.2021

Verlag

Wydawnictwo Nasza Wiedza

Seitenzahl

60

Maße (L/B/H)

22/15/0,4 cm

Gewicht

107 g

Sprache

Polnisch

ISBN

978-620-2-83750-7

Das meinen unsere Kund*innen

0.0

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Kund*innenkonto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kund*innen meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel finden Sie in

  • Zmieniaj¿cy si¿ wp¿yw przegl¿dów zalece¿ analityków w czasie