Prikazi ljubavi u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj knjizevnost

Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen Band 38

Buch (Taschenbuch)
Buch (Taschenbuch)
85,40
85,40
inkl. gesetzl. MwSt.
inkl. gesetzl. MwSt.
Versandfertig innerhalb von 3 Wochen Versandkostenfrei
Versandfertig innerhalb von 3 Wochen
Versandkostenfrei

Weitere Formate

Beschreibung

Zbornik obuhvata priloge poznatih južnoslovenskih i nemačkih slavista na temu ljubavi u pojedinim književnim delima i epohama od petrarkizma preko Andrića, Crnjanskog i Krleže do autora koji pišu o nedavnoj balkanskoj krizi. Istorijski luk pokazuje da su bosanska, hrvatska i srpska (crnogorska) književnost u velikoj meri prošle kroz onaj proces kodiranja ljubavi koji je Luhmann opisao za zapadnoevropski kontekst. Kako ljubav spada u centralne topose književnosti, pojedini prilozi sadrže, pored istorijsko-socioloških uvida, i prodorne analize tekstova pojedinih dela.

Der Sammelband vereinigt Beiträge namhafter südslavischer und deutscher Slavisten zur Liebesthematik in einzelnen Werken und Epochen vom Petrarkismus über Andrić, Crnjanski und Krleža bis zu Autoren, die über die jüngste Balkankrise schreiben. Der historische Bogen zeigt, dass die bosnische, kroatische und serbische (montenegrinische) Literatur einen weitgehend vergleichbaren Prozess der Liebeskodierung durchläuft, wie sie Luhmann im westeuropäischen Kontext beschrieben hat. Da die Liebe zu den zentralen Topoi der Literatur gehört, bieten die einzelnen Beiträge neben historisch-soziologischen auch eindringliche textanalytische Einsichten.

The Editor: Robert Hodel, rođen 1959. u Butisholcu u Švajcarskoj, studirao je slavistiku, filozofiju i etnologiju u Bernu, Sankt Peterburgu, Novom Sadu i Pragu. Doktorirao je 1992. sa tezom «O skazu N.S. Leskova i Dragoslava Mihailovića», a habilitirao se 1998. na temu «Doživljeni govor u ruskoj književnosti». Habilitacioni rad je objavljen u dva toma: «Doživljeni govor u ruskoj književnosti. Od sentimentalizma do socrealizma» (tom I) i «Doživljeni govor kod A. Platonova. Od U zvezdanoj pustinji do Čevengur» (tom II). Priređivač je više zbornika i autor znatnog broja radova sa usmerenjem na analizu teksta i naratološke postupke. Od 1997. profesor je za slavističku nauku o književnosti na Institutu za Slavistiku Univerziteta u Hamburgu.

Der Herausgeber: Robert Hodel, geboren 1959 in Buttisholz (Schweiz), studierte Slavistik, Philosophie und Ethnologie in Bern, Sankt-Petersburg, Novi Sad und Prag. 1992 promovierte er mit einer Arbeit zum skaz bei N.S. Leskov und Dragoslav Mihailović, 1998 folgte die Habilitationsschrift in zwei Bänden: «Erlebte Rede in der russischen Literatur. Vom Sentimentalismus zum Sozialistischen Realismus» (Bd. 1) und «Erlebte Rede bei Andrej Platonov. Von V zvezdnoj pustyne bis Čevengur» (Bd. 2). Er ist Herausgeber mehrerer Sammelbände und Verfasser zahlreicher Artikel mit textanalytischem und naratologischem Schwerpunkt. Seit 1997 ist er Professor für Slavische Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg.

Produktdetails

Einband Taschenbuch
Herausgeber Robert Hodel
Seitenzahl 382
Erscheinungsdatum 04.07.2007
Sprache Deutsch, Kroatisch, Russisch
ISBN 978-3-631-56266-6
Verlag Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Maße (L/B/H) 20,8/14,6/2,5 cm
Gewicht 520 g
Abbildungen mit Illustration

Weitere Bände von Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen

Kundenbewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
  • Artikelbild-0
  • Contents/Aus dem Inhalt: Robert Hodel: Predgovor – Renate Lachmann: Ljubav u petrarkizmu i u moderni – Enver Kazaz: Žensko stajalište u sevdalinci o lijepoj Meri/Mari i Ali-Paši – Gabriella Schubert: Od čežnje do razočaranja - Ka semantici ljubavi u narodnim pesmama Južnih Slovena – Jörg Schulte: Ljubav na dubrovačkoj sceni XVI veka Neoplatonske teme u pastoralnim komedijama – Zlata Bojović: Ljubavna magija u renesansnoj i baroknoj književnosti – Vladimir Osolnik: Primeri ljubavi u poetskim iskazima u poeziji pesnika slovenskog primorskog kruga (Dalmacija, Dubrovnik, otoci, Istra) od 1421. do 1812. g. – Goran Krnić: Komično-parodijski pogled na ljubav u Dervišu Stijepa Đurđevića i Suzama Marunkovim Ignjata Đurđevića – Ignjat Đurđević: Marunkos Tränen (übertragen von D. Horstmann, K. Ehlers) – Gun-Britt Kohler: ‘Ljubimo domovinu našu kao djevojku’ - Ljubavno pjesništvo u doba ilirizma između domoljublja i erotike – Dušan Ivanić: Parodija i travestija ljubavne priče u srpskom realizmu – Mihajlo Pantić: Ljubav kao stalno odlagana mogućnost u romanu Večiti Mladoženja Jakova Ignjatovića – Olga Stojanović: Funkcija ljubavi u okviru naturalističke poetike determinizma Svetolika Rankovića – Riccardo Nicolosi: Unreine Liebe: B. Stankovićs Nečista krv als Degenerationsroman – Olga Ellermeyer-Životić: Semantika i kodiranje ljubavi u delu Bore Stankovića – Bojana Stojanović Pantović: Topos bovarizma u južnoslovenskim književnostima na prelazu iz realizma u modernističku epohu – Robert Hodel: Ljubav u konfliktu između dva socijeteta (Lazarević, Stanković, Andrić, Krleža, Rudan) – Slobodanka Peković: Ljubav u srpskoj pripoveci s početka 20. veka – Vesna Matović: Ljubav kao oblik potrage za identitetom u srpskoj moderni. Romaneskna proza Milutina Uskokovića – Manfred Jähnichen: Serbische und kroatische lyrische Texte über die Liebe und die Frau im ersten Drittel des 20. Jh. - Übereinstimmung und Differenzen im Paradigmenwechsel von der Moderne zur Avantgarde – Rainer Grübel: Performationen der Liebe in Miroslav Krležas Zyklus Glembajevi – Renate Hansen-Kokoruš: Ljubavni sižei u Milana Begovića - norme i njihovo kršenje – Mevlida Ðuvić: Ljubavi između dva rata (Konstrukti o ljubavi u bosanskohercegovačkih pripovjedača između dva svjetska rata) – Vesna Cidilko: Ljubav i seksualnost u pripovedačkom delu Aleksandra Tišme – Davor Beganović: Pornografija i ljubav u prozi Gorana Tribusona – Zvonko Kovač: Nomadi i Г олубушке. Interkulturni aspekti ljubavne novelistike u autora «dvojne pripadnosti» – Dagmar Burkhart: Die Liebe in den Zeiten des Krieges. Vladimir Arsenijevićs «Seifenoper» U potpalublju - Cloaca maxima – Ljubica Arsić: Nebeska i zemaljska ljubav u srpskoj književnosti – Stevan Tontić: Ljubav u sjenci rata i egzila (Novija ljubavna lirika Muniba Delalića, Mile Stojića i Dragoslava Dedovića).