Meine Filiale
Autorenbild von Anna Erishkigal

Anna Erishkigal

Anna Erishkigal je advokátka vydávající knízky pod umeleckým jménem, aby její kolegové zbytecne nepremýSleli nad tím, zda jsou nekteré právní spory v jejích knízkách rovnez fikce, ci nikoli. VetSina práva skutecne -je- fikce. Advokáti jen uprednostnují pojem "horlivé zastupování klienta".

Být svedkem temných slabin zivota podnecuje k vymýSlení zajímavých fiktivních postav. Takové, do kterých se chcete vtelit nebo o nich napsat knihu. Ve fiktivním svete si muzete pohrávat s fakty bez ohledu na skutecnost. Pokud Vám klient lze behem soudních jednání, vypadáte pak hloupe akorát pred soudcem.

A jeSte jedna výhoda. Pokud se Vám fiktivní postava zprotiví, kdykoli ji muzete zabít.

Alles von Anna Erishkigal